| et | en | ru |      
Jüriöö ülestõus Jüriöö kirjanduses

Jüriöö sündmused kirjanduses

Jüriöö ülestõusu ja Eesti Vabadusvõitluse (1343-1345) kohta võib leida viiteid ja ära märkimist paljudest raamatutest ning trükistest. Siinkohal toome esile mõned huvitavamad teosed, kus käsitletakse eelnimetatud sündmusi: 

Russow, B. 1584. Liivimaa Koonika (lk. 48-52). Tõlge: Stock D. ja Stock, H. 1967. Stockholm: kirjastus Vaba Eesti.
 
Luiga, J. 1924. Eesti Vabadusvõitlus 1343-1345 – Harju mäss.Tallinn: A-S Varrak.
 
Kivi, M. 2006. Eesti mehed läbi sõdade. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.
 
Kello, K. 2002. Jüriöö kutse: teeme oma riigi? Kultuur ja Elu, 1, 28-31.
 
Kriiska, A., Tvauri, A., Selart, A., Kibal, B., Andresen, A. ja Pajur, A. (kõik toim.). 2006. Eesti ajaloo atlas (Jüriöö ülestõusu kaart lk. 47). Tallinn: Avita.
 
Libe, J., Oinas, A., Sepp, H. ja Vasar, J. (kõik toim.) 1996. Eesti rahva ajalugu 2 – Taani- ja orduaeg, mõisad ja teoorjus (ümbertrükk). RAS „Bit“ ja Ilo Print.
 
Selirand, J. ja Siilivask, K. 1996. Eesti maast ja rahvast – muinasajast maailmasõjani (lk. 89-94). Tallinn: Olion.
 
Vahtre, S. 2007. Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion.
Saurus CMS @ Veebimajutus.ee